ร้านค้าออนไลน์ ซื้อขายทันใจ  
 
จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
การถ่ายรูปสถานประกอบการ
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ติดต่อเรา/จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
ยินดีต้อนรับ

เพื่อนงานและการบัญชี 
สวัสดีครับ  
เพื่อนงานและการบัญชี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านคิดจะทำธุรกิจการค้า แต่ไม่มีความรู้ ความไม่เข้าใจในหลักกฎหมาย รวมทั้งความชำนาญต่างๆ ซึ่งเราได้รวบรวมความรู้และบทความต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ท่าน ไม่มากก็น้อย พร้อมกับบริการอำนวยความสะดวกในงานด้านจดทะเบียนและทำบัญชีให้แก่ท่าน ในราคาอัตราพิเศษ
บริการของเพื่อนงานและการบัญชี

บริการจดทะเบียนตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,ร้านค้า,ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บริการจดทะเบียนทั่วประเทศ)

บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน

บริการจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat

บริการจัดทำบัญชีภาษีอากร

บริการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

บริการจดทะเบียนประกันสังคม

บริการจดเครื่องหมายการค้า

การเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท

การเตรียมเอกสารจดห้างหุ้นส่วน

ใบเสนอราคาบริการจดห้างหุ้นส่วน

ใบเสนอราคาบริการจดบริษัท

ใบเสนอราคาเปลี่ยนจาก หจก.เป็นบริษัท

บทความน่าสนใจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
สาระน่ารู้ การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
สาระน่ารู้ สำหรับมือใหม่ กับการจดทะเบียนธุรกิจ
หน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว
ประโยชน์ของการทำบัญชี
รอบรู้เพื่อทำให้รู้ว่า เราเป็นต้องนิติบุคคล ทำไมต้องจัดทำบัญชี
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
สาระน่ารู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
สาระน่ารู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
สาระน่ารู้เกี่ยวกับขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาระน่ารู้เกี่ยวกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
สาระน่ารู้เกี่ยวกับจดเครื่องหมายการค้า
บริการด้านบัญชี ภาษีอากร
บริการด้านบัญชีภาษีอากร,รับทำบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบภาษี ปิดงบการเงิน
การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการจดทะเบียนบริษัท
การเตรียมข้อมูลจดห้างหุ้นส่วน
การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
ข้อมูลสาระความรู้การแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ได้
ปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ SME
สรุปนโยบายการปรับลดภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและ SME

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com

(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com
jujydo


ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270